Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘پژوهش’ Category

واقعا تاکنون به این اندیشیده اید که شاید روزی روزگاری کسی از شمردن آن تعداد مقاله که نوشته اید دست بردارد و به بررسی کیفیت آن بپردازد؟ تابه حال به این اندیشیده اید که شاید روزی کسی بیاید و بگوید :» آهای خانم یا آقای محقق، آنچه که تو از تلاش من درو کردی را پس خواهم گرفت»؟ گمان نمی کنم هیچکدام از شما به هیچ فردایی اعتقاد داشته باشید وگرنه تنتان از ترس آن فردا و پاسخ پس دادن به گناهانتان می لرزید. اما حتی اگر فردایی نباشد من به روشنی لرزش تنهایی روحتان را در کالبد زمختتان می بینم و می دانم که تا دنیا دنیاست روحتان از شدت حسادت و بدبختی قد راست نمی کند که نمی کند.

پ.ن اول: این نوشته نه تنها مخاطب عام دارد بلکه به شدت مخاطب خاص دارد. مخاطب خاص از نزدیکترین دوستم تا آنها که بالاسری ام هستند.

پ.ن دوم: مدتها بود دلم می خواست بنویسم اما کلمات در مغزم قفل شده بودند. نمی دانستم چه بنویسم. باشد که این نوشته مرا به جهان نوشتن بازگرداند.

Advertisements

Read Full Post »